อัตราค่าบริการ

สำหรับไม่เกิน 20 ท่าน

 • เครื่องเสียงชุดใหญ่
 • เครื่องปรุงรส
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ถังน้ำแข็ง
 • แพ 2 ชั้น (ชมวิว)
 • แผ่นโฬม ห่วงยางเล่นน้ำ
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • เสื้อชูชีพ
 • ช่องตาข่ายสำหรับเด็กเล่นน้ำ
 • มีห้องน้ำบริการบนแพ

ลูกค้าสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มขึ้นมาบนแพได้

สำหรับไม่เกิน 25 ท่าน

 • เครื่องเสียงชุดใหญ่
 • เครื่องปรุงรส
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ถังน้ำแข็ง
 • แพ 2 ชั้น (ชมวิว)
 • แผ่นโฬม ห่วงยางเล่นน้ำ
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • เสื้อชูชีพ
 • ช่องตาข่ายสำหรับเด็กเล่นน้ำ
 • มีห้องน้ำบริการบนแพ

ลูกค้าสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มขึ้นมาบนแพได้

สำหรับไม่เกิน 30 ท่าน

 • เครื่องเสียงชุดใหญ่
 • เครื่องปรุงรส
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ถังน้ำแข็ง
 • แพ 2 ชั้น (ชมวิว)
 • แผ่นโฬม ห่วงยางเล่นน้ำ
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • เสื้อชูชีพ
 • ช่องตาข่ายสำหรับเด็กเล่นน้ำ
 • มีห้องน้ำบริการบนแพ

ลูกค้าสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มขึ้นมาบนแพได้