สะอาด

ราคาถูก

สนุกสนาน

ปลอดภัย

แพน้องกีตาร์ เป็นแพที่ให้บริการ นำเที่ยวในลำน้ำ ลำโดมน้อย เขื่อนสิรินทร จังหวัดอุบลราชธานี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มหรือปาร์ตี้ ในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากลำน้ำแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่เขียวขจีตลอดลำน้ำ น้ำใสสะอาด

แพน้องกีตาร์  ลำโดมน้อย

เป็นแพที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ในกลุ่มแพที่ให้บริการที่ลำโดมน้อย ด้วยการบริการที่เป็นกันเอง ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆของลูกค้า ไม่ความอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ความบันเทิงต่างๆ ค่าบริการที่ถูกคุ้มค่า

อัตราค่าบริการ

สำหรับไม่เกิน 20 ท่าน

 • เครื่องเสียงชุดใหญ่
 • ถ่านไว้สำหรับปิ้งย่างฟรี
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ถังน้ำแข็ง + น้ำแข็ง
 • น้ำดื่ม 2-3 ถังใหญ่
 • แพ 2 ชั้น (ชมวิว)
 • แผ่นโฬม ห่วงยางเล่นน้ำ
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • เสื้อชูชีพ
 • ช่องตาข่ายสำหรับเด็กเล่นน้ำ
 • มีห้องน้ำบริการบนแพ

ลูกค้าสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มขึ้นมาบนแพได้

สำหรับไม่เกิน 25 ท่าน

 • เครื่องเสียงชุดใหญ่
 • ถ่านไว้สำหรับปิ้งย่างฟรี
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ถังน้ำแข็ง + น้ำแข็ง
 • น้ำดื่ม 2-3 ถังใหญ่
 • แพ 2 ชั้น (ชมวิว)
 • แผ่นโฬม ห่วงยางเล่นน้ำ
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • เสื้อชูชีพ
 • ช่องตาข่ายสำหรับเด็กเล่นน้ำ
 • มีห้องน้ำบริการบนแพ

ลูกค้าสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มขึ้นมาบนแพได้

สำหรับไม่เกิน 30 ท่าน

 • เครื่องเสียงชุดใหญ่
 • ถ่านไว้สำหรับปิ้งย่างฟรี
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ถังน้ำแข็ง + น้ำแข็ง
 • น้ำดื่ม 2-3 ถังใหญ่
 • แพ 2 ชั้น (ชมวิว)
 • แผ่นโฬม ห่วงยางเล่นน้ำ
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • เสื้อชูชีพ
 • ช่องตาข่ายสำหรับเด็กเล่นน้ำ
 • มีห้องน้ำบริการบนแพ

ลูกค้าสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มขึ้นมาบนแพได้

ภาพความสนุกและประทับใจ

ติดต่อแพน้องกีตาร์